SOLVENEDİR?

SOLVE, Xnovate Programı ve iş ortakları tarafından Türkiye’de özel sektörün inovasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş özgün bir Kurumsal Stratejik İnovasyon Çerçevesi’dir.

SOLVE, kurumsal inovasyon ve kurum içi girişimcilik çalışmalarının daha sistematik ve yapılandırılmış şekilde yürütülmesi için tasarlanmıştır. SOLVE 5 ana bileşenin baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır.

INNOVATIONFRAMEWORK

SOLVE KULLANIM KILAVUZU

Strateji altında iki ana unsur kritiktir: Vizyon ve Liderlik. Strateji yönetim vizyon ile başlar. Vizyon altında stratejik amaçlar, değerler ve hedefler tespit edilmelidir.

YETİ ARAÇ KUTUSU

Strateji altında iki ana unsur kritiktir: Vizyon ve Liderlik. Strateji yönetim vizyon ile başlar. Vizyon altında stratejik amaçlar, değerler ve hedefler tespit edilmelidir.

SOLVE'UN10PRENSİBİ

Kurumsal inovasyon çalışmalarının sistematik ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile geliştirilen inovasyon çerçevesi, kısaca temel bileşenlerin baş harflerinden oluşan Solve şeklinde isimlendirilmiştir.

SOLVEYAKLAŞIMI

SOLVE, inovasyon süreçlerini kurumsal stratejilerden başlatmaktadır.

KİMLEREUYGULANABİLİR?

SOLVE, orta ve büyük ölçekteki kurumsal firmaları hedef almakla birlikte, yeni girişimlerin ve küçük işletmelerin kullanabileceği modüler yapı ve esneklikte tasarlanmıştır.

NASILUYGULANIR?

SOLVE, esnek ve modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Kurumun ihtiyaçları ve organizasyonun olgunluk durumuna göre SOLVE bileşenleri farklı şekillerde kullanılabilir. Zaman planı her kurumun ihtiyaçları ve olgunluk düzeyi ile paralellik gösterecektir.

Kurumun özel koşullarına göre SOLVE uygulama çalışmaları için standart bir süre tayin etmek çok zordur. Bununla birlikte yandaki tablo genel olarak fikir vermesi açısından yardımcı olabilir.

İLETİŞİM FORMU

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlarla birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite
içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunuyor.

Bu formu göndererek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.